Main content start

專業實踐學科主題 - 社會科學

微證書是根據個人節奏、時間和興趣的個人化學習計劃,課程以技能為基礎及以專業為導向。適合任何希望推進事業發展、提升技能、轉換職業,甚至只是追求興趣的人。以下是 “社會科學”主題的課程。更多主題和課程詳情請參閱此處

完成此40小時的課程後當符合香港調解資歷評審協會有限公司(HKMAAL)認可的第一階段訓練,學員可進一步報考HKMAAL的第二階段模擬調解考試,以獲取認可綜合調解員的資格。                                                                                          
PT
開課日期 2024年11月2日 (星期六)
修業期 4個星期
課程費用 HK$16,000

 

訂閱 學院電子通訊