Main content start

過往資歷認可 - 保安服務業 能力標準說明一覽表

能力標準說明一覽表

 

各級能力單元分佈

保安服務業《能力標準說明》臚列了行業現在及未來發展所需的「能力標準」,它包含了 237 個「能力單元」,按能力級別分佈於 8 個主要職能範疇之中:


下載全本

 

職能範疇
資歷架構級別
總計
1
2
3
4
5
6
7
 

保安管理

0

0

1

16

7

2

0

28

實體保安及科技支援

0

4

17

17

7

2

0

47

護衞服務

4

18

14

12

8

0

0

56

近身護衞服務

0

0

8

2

5

0

0

15

保安控制中心

1

4

7

4

7

0

0

23

武裝押運

0

8

6

10

9

1

0

34

緊急事故應變管理

0

0

1

11

2

3

0

17

調查 0 1 3 8 3 2 0 17
 

5

35

57

80

48

10

2

237